„Aktywny samorząd” - nowi adresaci pomocy i formy wsparcia

Rozmiar czcionki:

„Aktywny samorząd” - nowi adresaci pomocy i formy wsparcia


Rada Nadzorcza w grudniu 2018 roku wprowadziła oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Decyzja ta umożliwi od 2019 roku pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:
•    uzyskaniu prawa jazdy,
•    zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•    utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
•    szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.


Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:
•    zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•    utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
•    szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.


Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:
•    zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
•    w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
•    uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

Warunki uczestnictwa w programie, w tym dla nowych adresatów pomocy, są określone w rozdziale  VI programu.

Z aktualną wersją programu można zapoznać się poprzez kliknięcie w poniższy link
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/