Pomoc dla bezdomnych

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla bezdomnych    
    W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym wzrasta zagrożenie śmiercią lub utratą zdrowia z powodu wychłodzenia organizmu wśród osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych lub będących pod działaniem alkoholu czy innych substancji odurzających.
    Pamiętajmy, że wychłodzenie organizmu grozi śmiercią. Reagujmy, jeśli zauważymy kogoś wyziębniętego, bez dachu nad głową i ciepłego posiłku. Potrzebę umieszczenia kogoś w schronisku dla bezdomnych należy zgłosić służbom porządkowym (policji, straży miejskiej) lub w najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
    Aby dowiedzieć się, gdzie może schronić się osoba potrzebująca, możemy skorzystać z całodobowej infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987
    Pod tym numerem uzyskamy informację o placówkach, przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym, jak również możemy zasygnalizować potrzebę udzielenia pomocy osobie bezdomnej z terenu województwa podkarpackiego.
Najbliższe schroniska dla osób bezdomnych to:
•    Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn tel. 503 615 227, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn tel. 14 670 44 71, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Słoneczna 1,
•    Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 35-006 Rzeszów, ul. Styki 21, tel. 17 8521571
•    Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 36-047 Niechobrz, Racławówka 132, tel. 17 862 30 91
•    Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Mielcu, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Mieleckie, 39-300 Mielec, ul. Sandomierska 19, tel. 17 586 22 52
•    Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-100 Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 14 622 39 78
•    Schronisko i Ogrzewalnia dla Bezdomnych Kobiet, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Jasna 4, tel. 16 621 35 76
•    Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 22a, tel. 15 822 17 67.
    W nagłych sytuacjach kryzysowych mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mogą zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, gdzie można otrzymać krótkotrwałe schronienie w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 17 22 12 566 lub 17 22 27 576.
    W czasie ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych doraźną pomoc można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, jak również w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie.
    Wydawanie posiłków dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Ropczyce odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.30-14.00 w Dziennym Domu Pobytu dla Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Osób Samotnych w Ropczycach, ul. Mickiewicza 11, tel. 17 221 05 14.