Termin naboru wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ w 2018r.

Rozmiar czcionki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr CLXXVIII/1326/2018 Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w 2018 roku upływa 20 listopada 2018r.

Poniżej można zapoznać się z Zasadami zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz załącznikami - wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 540.

Do pobrania: Zasady zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz załączniki.