Szkolenie dla rodzin zaprzyjaźnionych

Rozmiar czcionki:
 W dniu 15.06.2006 r. o godz. 16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, odbyło się seminarium zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach dla rodzin zaprzyjaźnionych z dziećmi z Domów Dziecka, dotyczące problematyki opieki nad dzieckiem.

Szkolenie odbyło się zgodnie z przygotowanym przez Zespół ds. kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub placówki rodzinnej programem, który został opracowany na podstawie „Programu szkolenia kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej” zatwierdzonego decyzją Ministra Polityki Społecznej z dnia 30.09.2004r. nr DPS-VI-4122-34-WB/04.Celem szkolenia było zapoznanie rodzin zaprzyjaźnionych z elementami wiedzy psychologiczno – pedagogicznej niezbędnej w sytuacji pełnienia czasowej opieki nad dziećmi. Seminarium trwało cztery godz. i miało formę wykładów, które podsumowała dyskusja z uczestnikami.

Zagadnienia tematyczne:

1.      Wstęp

2.      Przygotowanie domu i członków rodziny na przyjęcie dziecka.

3.      Typologia postaw wychowawczych

4.   Rozpoznanie potrzeb dziecka, podstawowe komunikaty pomiędzy dorosłymi
a dziećmi.

5.      Zapobieganie zagrożeniom i zachowaniom ryzykownym.

 Uczestnicy seminarium otrzymali stosowne zaświadczenia.W spotkaniu wzięły udział osoby, dla których nie jest obojętna sytuacja dzieci pokrzywdzonych przez los. Dzieci, które z różnych przyczyn, jednak zawsze niezależnych od nich samych, znajdują się obecnie nie ze swoja rodziną a przebywają w Domach Dziecka. Celem rodzin zaprzyjaźnionych jest, aby szczęśliwe dzieciństwo stało się fundamentem dla zdrowej fizycznie i emocjonalnie przyszłości dziecka. Zdrowy, pełny ciepła dom rodzinny, w którym przynajmniej przez czas wakacyjnego wypoczynku mogą przebywać, kształtuje w dzieciach ufność, wiarę w siebie i w innych. Przyjęcie dzieci do swoich domów świadczy, że ludzie ci, są otwarci i o pełnym ciepła sercu.