Rodziny zastępcze szansą dla dziecka

Rozmiar czcionki:
Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach zwraca się uprzejmie z prośbą do wszystkich osób dobrej woli, do ludzi o serdecznym i ciepłym sercu, aby podjęły się pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci osieroconych, porzuconych czy w jakikolwiek inny sposób skrzywdzonych przez los. Każde dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojejosobowości powinno wychowywać {mosimage}się   w środowisku rodzinnym,
w atmosferze miłości, szczęścia i zrozumienia. Jest jednak wiele dzieci, które nie doświadczają tych wspaniałych, rodzinnych uczuć
i wciąż na to ciepło domowego ogniska czekają. Dlatego też osoby, małżeństwa i rodziny chętne do pełnienia roli rodziny zastępczej zapraszamy, w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, do biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, które mieści się na parterze
w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Konopnickiej 5, pokój 110 lub 107, kontakt telefoniczny pod nr tel. (017)22 28 913   i  (017) 22 28 946.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia rodzinom zastępczym wsparcie m. in. w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowywanych dzieci oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.