Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki:

Jan Hendzel - starszy specjalista

tel. 17 22 28 924 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 121a

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zadania PCPR w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a)  rehabilitacji społecznej,

b)  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
3) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

4)współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
5) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d)  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika;

6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

7) zlecanie zadań zgodne z art. 36;

8)realizacja zadań wynikających z programów celowych PFRON na podstawie odrębnych przepisów.

 

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni lub ustawowi mogą składać wnioski   
o dofinansowanie ze środków PFRON:


a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b)zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,   w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

d) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a ich realizacja następuje do czasu wykorzystania   środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON:

a) organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego corocznie ustala na jakie zadania i w jakiej wysokości przeznacza środki otrzymane z PFRON.  

Informacje o programach realizowanych przez PFRON można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych jest na  stronie www.ebon.mps.gov.pl

 

 Zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

 Zasady dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

 Zasady dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepłnosprawnych

 Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny